Personalföreningen Hjärtat!

Personalföreningen Hjärtat är en ideell förening för alla som är anställda i Halmstads kommun. Som förening vill vi verka för att främja och stärka en vi-känsla bland oss medarbetare genom att erbjuda olika aktiviteter. Vi strävar efter att ta tillvara på goda idéer och krafter som finns i vår organsiation - förslag på aktiviteter eller annat engagemang i föreningen välkomnas varmt. Vi värnar också om ett gott samarbete med Halmstads kommun som arbetsgivare i vår gemensamma strävan att skapa en attraktiv arbetsplats
I och med din anställning i Halmstads kommun har du tillgång till alla aktivititer och förmåner, du behöver inte aktivt registrera dig som medlem och det kostar inte något att tillhöra föreningen.
Med hopp om att vi ses och hörs framöver -
/ Personalföreningen Hjärtats styrelse det blir vad vi gör det till!
Personalföreningen Hjärtat Halmstad - Styrelse