Valberedningen

Vill ni komma i kontakt med personalföreningens valberedare? Kontaktuppgifter finns under deras foton.

Anne Bergman

Anne är anställd på Socialförvaltningen.

anne.bergman@halmstad,se


Ann-Kristin Fredriksson

 Ann-Kristin är anställd på Barn och Ungdomsförvaltningen.

anki.fredriksson@halmstad.se

Laila Eriksson

Laila är anställd på Hemvårdsförvaltningen.

laila.eriksson@halmstad.se