Personalföreningen Hjärtat är en ideell förening för alla som är anställda (oavsett anställningsform) eller förtroendevalda i Halmstads kommun och dess bolag. Som förening vill vi verka för att främja och stärka en vi-känsla bland oss medarbetare genom att erbjuda olika aktiviteter. Vi strävar efter att ta tillvara på goda idéer och krafter som finns i vår organsiation - förslag på aktiviteter eller annat engagemang i föreningen välkomnas varmt. Vi värnar också om ett gott samarbete med Halmstads kommun som arbetsgivare i vår gemensamma strävan att skapa en attraktiv arbetsplats.

Kommande aktiviteter

  • Vi planerar nya aktiviteter...