Valberedningen

Vill ni komma i kontakt med personalföreningens valberedare? Kontaktuppgifter finns under deras foton.

Anneli Sjölin 

Anneli är anställd på Serviceförvaltningen.

Anneli.sjolin2@halmstad.se


Willy Fritjofsson Schütt

Willy är anställd på socialförvaltningen.Mikael Johansson 

Mikael är anställd på ............